Thanh Mỹ

Họ Tên: 
Thị Thanh Mỹ Phạm
Lớp: 
A4
Niên Khóa: 
1996-1999
Hình Ngày Xưa: 
Hình Hiện Nay: 
Thông Tin Khác: 

Sinh sống và làm việc tại Montreal, Canada.