SHM

Họ Tên: 
Mai Trung Hiếu
Lớp: 
A1
Niên Khóa: 
1996-1999
Hình Ngày Xưa: 
Hình Hiện Nay: 
Thông Tin Khác: 

Hiện đang sinh sống và làm việc tại USA.